میلگرد بدون شک جزوه مصالحی است که مدت بسیار زیادی تغییر محسوسی نداشته است. با این وجود این مقطع فولادی، از مهمترین آهن آلات ساختمان، به حساب می‌آید و بخش بزرگی از هزینه های ساخت و ساز را شامل می شود.

توجه به این نکته ضروری است که این محصول نیز از انواع مختلفی دارد و هر کدام با توجه به خواص مکانیکی که دارد، کاربرد خاصی در بخش های