اسپیسر میلگرد یا فضاساز میلگرد به قطعاتی که معمولا از جنس فلز، بتن یا پلاستیک است، گفته می شود. کاربرد این قطعات را می توان این گونه تعریف کرد که در میان فضای بیرونی بتن و میلگرد قرار میگیرد با هدف جلوگیری از خوردگی میلگرد بکار رفته در بتن.

اسپیسر میلگرد

در بالا به معنی و کابرد اسپیسر اشاره شد، در واقع عملکرد این قطعه خیلی ساده است از رسیدن عوامل خوردگی به میلگرد، جلوگیری میکند و این گونه از آن محافظت می کند.

<