به گزارش وب سایت خبری می متالز:

به گزارش می‌متالز، از همین رو گسترش فناوری خوارزمی در سال ۱۴۰۰ و همزمان با کسب رکورد بارگذاری بیش از ۷۰ درصد مخازن سولفورزدایی صنعتی فولاد با جاذب‌های تولیدی خود، موفق به اخذ بیشترین سهم از تقاضای مجتمع فولاد خوزستان شد تا رکوردی دیگر در حجم قرارداد تولید و تحویل دهی جاذب‌های سولفورزدایی با این مجتمع صنعتی را به ثبت رساند.

شایان ذکر است که خوارزمی، علاوه بر تولید جاذب‌های سولفورزدایی مورد نیاز مجتمع فولاد خوزستان، با استقرار تیم متخصص هندلیگ کاتالیست در این مجتمع، بیش از دو سال است که افتخار ارائه خدمات تخلیه و بارگذاری مخازن سولفورزدایی این شرکت را نیز بر عهده داشته و همواره تلاش نموده تا رضایت حداکثری این قطب فولاد کشور را کسب نماید.

source