در طول هشت ماه ابتدایی سال مالی جاری، مصرف فولاد در کشور هند به عدد 53400 تن رسیده است که 21 درصد در قیاس با مدت مشابه سال قبل کمتر است. اگر سطح تقاضا مابین ماه‌های ژانویه تا مارس 2020 را نیز در نظر بگیریم، مصرف فولاد در این مدت به عدد 77300 تن افزایش خواهد یافت.

شایان ذکر است که در ماه نوامبر سال جاری مصرف فولاد کشور هند به 8620 تن رسید و این در قیاس با همین ماه در سال 2019 به میزان 11 درصد بیشتر است. این افزایش نسبت به مدت مشابه در سال قبل، خبر از بازگشت بازار فولاد هند به شرایط نرمال می‌دهد.

این افزایش حدوداً 3 ماه است که به شکل ملموس و مطابق با آمار قابل تشخیص است. اگر فرض کنیم در ماه دسامبر سال جاری 5 درصد افزایش مصرف فولاد نسبت به ماه قبل وجود داشته باشد(که مطابق آمار نیز منطقی است)، مصرف می‌تواند به عدد 9 هزار تن برسد که با احتساب این میزان، می‌توان گفت کل مصرف سالانه بازار فولاد هند در برهه سال 2020 به 86400 تن خواهد رسید.

اگر چنین پیش‌بینی محقق شود، می‌توان گفت مصرف فولاد بازار هند 5.5 درصد حتی از پیشبینی (WSA) فراتر بوده است؛ پیش‌بینی که این نهاد در حدود دو ماه پیش اعلام کرد.

در کنار تمام این آمارها و ارقام باید اضافه کرد که فولاد دپو شده در انبارهای عرضه‌کننده بزرگ و شرکت‌های مادر هندی، به 10900 تن کاهش یافته است؛ این در حالی است که در ابتدا سال جاری با 13700 تن فولاد دپو شده مواجه بودیم. این عدد نیز حکایت از افزایش میزان تقاضا داشته و یک اتفاق مثبت است.

هند توانست با شجاعت و فرصت‌طلبی، با سرعت بیشتری درهای خروج از بحران را پیدا کند

آمار و ارقام فوق چه چیزی را نشان می‌دهند؟

موارد مذکور اثبات می‌کند که اشتها(تقاضا) کشور هند برای خرید و استفاده از فولاد، که یکی از شاخص‌های مهم رشد اقتصادی در یک کشور در حال توسعه است، افزایش جدی نشان داده و در سطحی فراتر از انتظارات و تخمین آژانس‌های بین‌المللی قرار دارد.

حال با در نظر داشتن این وضعیت می‌توان گفت این روند افزایش تقاضا در سال‌های 2021 و 2022 نیز ادامه خواهد یافت. احتمال وقوع این پیش‌بینی جایی بیشتر قوت می‌گیرد که متوجه افزایش 8.8 درصدی تولید فولاد ناخالص داخلی هند در سال 2021 شوید؛

موضوعی که به گواه آمارها و تحلیل‌های صندوق بین‌المللی پول به هیچ عنوان دور از انتظار نیست. این شواهد و نتایج هنگامی اعتبار بیشتری خواهند یافت که بحران شیوع ویروس کرونا در سال 2020 را نیز در ذهن داشته باشیم.