برای شناخت انواع خاموت و ویژگی های آن لازم است در ابتدا تعریف کلی و معنای آن را توضیح دهیم. خاموت را می توان چارچوب هایی که از مفتول فولادی با مقاومت بالا ساخته می شود تعریف کرد.

به عبارت دیگر خاموت نوعی میلگرد آرماتور عرضی است. با این تعریف در ادامه این مقاله به بیان توضیحات تکمیلی در مورد انواع خاموت خواهیم پرداخت بدیهی است قیمت خاموت وابسته به قیمت میلگرد است و با توجه به آن تعیین می شود.

خاموت چیست؟

در آرماتوربندی برای بتن میلگرد به دو شکل طولی و عرضی قرار میگیرد. میلگرد هایی که در راستای طولی تیر یا ستون قرار می گیرند، میلگرد طولی و به میلگرد هایی که در راستای عمود بر این میلگرد ها نصب می شوند و به عنوان میلگرد مکمل شناخته می شوند، میلگرد عرضی می گویند.

انواع خاموت در دسته میلگرد های عرضی قرار دارند. بنابراین می توان خاموت را نمونه ای از میلگرد آرماتور عرضی تعریف کرد که از آن برای جلوگیری از بیرون زدگی آرماتور های طولی استفاده می شود.

میلگرد را در خاموت معمولا خم ۴۵ یا ۹۰ درجه می کند. استفاده از خاموت در سازه های بتنی برای بالا بردن مقاومت سازه نقش مهمی دارد. بخاطر این که آرماتور طولی به تنهایی برای مقاومت در برابر نیروی کششی زلزله کافی نیست، استفاده از آرماتور عرضی امری حیاتی است.

آن چه که در خاموت اهمیت حیاتی دارد و باید مد نظر قرار داده شود، به کارگیری میلگرد نو است یا به عبارت دیگر تاکنون از آن ها استفاده ای نشده باشد. اهمیت این امر در استحکام و استاندارد خاموت ها نقش بسزایی دارد.

میلگرد کار کرده معمولا سرخ رنگ و زنگ زده بوده و برای استفاده در ساخت خاموت مناسب نیست.

خاموت چیست؟

نحوه ساخت خاموت

معمولا ساخت خاموت در فرآیند نورد گرم انجام می شود. مراحل تولید به این شکل است که در ابتدا، میله های فولادی را با استفاده از غلطک به شکل میله ای توپر در می آورند.

آن چه که در این مرحله خواهیم داشت یک آرماتور طولی است. سپس برای تبدیل آرماتور طولی به یک آرماتور عرضی که همان خاموت است میلگرد را در زاویه ۹۰ یا ۱۳۵ درجه خم می کنیم.

خاموت هایی که از زاویه خم ۹۰ درجه برخوردار است، خاموت ساده و خاموت هایی که با زاویه خم ۴۵ یا ۱۳۵ درجه هستند به خاموت مهندسی گفته می شود.