انواع لوله مانیسمان در این مقاله می خواهیم به آن بپردازیم. امروزه از مدل های مختلف جوشکاری در مراحل ساخت لوله های درز دار استفاده می شود و پس از این فرآیند لوله ها می توانند در صنایع مختلف که فشار در آنها بالا می باش