به گزارش وب سایت خبری می متالز:

‌می‌متالز – شرکت فولاد آلیاژی ایران در تداوم همکاری با مراکز درمانی درگیر کرونا، ۲۵۰۰۰ کیلوگرم اکسیژن را طی ۵ ماه گذشته از سال ۱۴۰۰ در اختیار کادر غیور درمان قرار داد تا مورد استفاده بیماران قرار گیرد.
source