در این یادداشت خبری تحلیلی، نگاهی به جدیدترین پیش‌بینی‌های تیم تحلیلی (Fastmarkets) داشته و برخی از نکات کلید آن در مورد بازارهای آسیا را واکاوی می‌کنیم. در حالی که بخش اعظم پیش‌بینی‌ها در مورد اقتصاد کشورهای آسیایی است، معطوف به بیان وضع بهتر آن‌ها در طول بحران شیوع ویروس کرونا بوده، (Fastmarkets) خبر از فشار مضاعفی بر دوش بازارهای آسیایی فولاد ضد زنگ می‌دهد.

در حالی که طبق پیش‌بینی‌ها تا پایان سال میلادی، وضع داد و ستد فولاد ضد زنگ در اروپا و آمریکا به حال نرمال خود باز می‌گردد، در بازارهای آسیایی خبری از نرمال شدن نیست!

نحوه پیشروی چارت قیمت فولاد ضد زنگ

البته ما در اینجا از سطح تقاضا یا رشد تقاضا صحبت نمی‌کنیم زیرا در این بخش، اروپا و آمریکا قرار است بازارهای آسیایی را حسابی کم‌کار کنند. به جای آن، ما در مورد جهت پیشروی چارت قیمت‌ها و حاشیه تولید صحبت می‌کنیم.

تولیدکنندگان فولاد ضد زنگ در اروپا و آمریکا ، در حقیقت حتی با ادامه بحران شیوع ویروس کرونا ، نسبت به بازارهای آسیایی، موقعیت بهتری از حیث سودآوری دارند. به‌نوعی می‌توان گفت این مسئله بازتاب مستقیم افزایش سطح منطقه‌ای شدن بازارهای فولاد ضد زنگ است؛

روندی که گاهاً از آن تحت عنوان محلی‌سازی نیز یاد می‌شود. هرچند پرداختن دقیق به جزئیات این پدیده جهانی در حوصله متن نیست اما افق‌های میان‌مدت بازار، خبر از تشدید محلی‌سازی می‌دهند. این یعنی ساخت یکپارچه بازارهای جهانی به سمت قاره‌ای و حتی منطقه‌ای شدن حرکت می‌کند.

اروپا و آمریکا به دنبال تشدید محلی‌سازی بازارها

در هر دو ناحیه اروپا و آمریکا ، موانع تجاری چشمگیری در قبال واردات فولاد ضد زنگ از چین شکل گرفته و همین موضوع از یکپارچگی بیشتر بازارهای جهانی جلوگیری می‌کند. اگر تولیدکنندگان فولاد ضد زنگ چینی، دسترسی بهتری به بازارهای اروپایی داشته باشند و تولید فولاد بیش از حد خود را مانند سابق به سمت این دو ناحیه روانه کنند، این مازاد تولید به طور فزاینده‌ای در جهت همسان‌سازی بازارهای جهانی عمل می‌کند.

اما در حال حاضر و با پذیرش شرایط فعلی، حتی با احیای سطح تقاضا، یک شکاف حاشیه‌ای در تولید و عرضه فولاد ضد زنگ آسیایی، مشهود است.

آینده آنچنان شفاف و قطعی نیست

البته کلیات این موضوع همچنان می‌تواند محل تردید و ابهام باشد و باید با دقت بالایی تغییرات آتی قیمت‌ها و حجم داد و ستد را رصد کرد. تردید اصلی بر محور این پرسش شکل می‌گیرد که آیا این سیستم سیاسی اقتصادی که بر بازارهای جهانی فولاد ضد زنگ حاکم شده تا کی پایدار است و تا کی می‌تواند بر این شکاف تأکید ورزد.

آیا حمایت از تجارت فولاد ضد زنگ اروپایی و آمریکایی ادامه می‌یابد و این حاشیه امن حفظ خواهد شد؟ این دست پرسش‌ها، و طبیعتاً پاسخ آن‌ها، نقش بسزایی در رسیدن به یک دید مناسب از آینده بازار فولاد ضد زنگ دارد.