به گزارش وب سایت خبری می متالز:

به گزارش می‌متالز، در کل بازار در ثبات نسبی است. فعالان بازار معتقدند امکان معامله در ۱۰۱۰ دلار هر تن وجود دارد.

در بازار واردات نیز ورق گرم ۸ تا ۱۰ دلار افت داشته ۹۴۰ تا ۹۶۰ دلار هر تن سی اف آر ثبت شده است. ورق گرم روسیه نیز تا ۹۷۰ دلار هم پیشنهاد داده می‌شود.

همچنین قابل ذکر است آخرین متوسط قیمت ورق گرم صادراتی ترکیه ۱۰ تا ۳۰ دلار هر تن کاهش داشته ۱۰۰۰ تا ۱۰۳۰ دلار هر تن فوب می‌باشد.

source