به گزارش وب سایت خبری می متالز:

‌می‌متالز – معاون مالی و اقتصادی جهان فولاد سیرجان گفت: جهان فولاد سیرجان با تبدیل مطالبات ارزی به قطعات پروژه‌های سرمایه‌ای شرکت از طریق فروشندگان خارجی به عنوان یکی از برنامه‌های خود برای کاهش ریسک نوسانات ارزی استفاده کرد.
source