سازه بتنی بهترین انتخاب جهت ساختمان سازی است و می توان از آن به عنوان مهمترین سازه ساختمانی در دنیا نام برد.

در ایران جهت فاز مطالعاتی صفر و یک اقدامات زیادی صورت نمی گیرد در نتیجه اکثر طراحی ها به صورت طراحی دست بالا (Over Design ) است که در مرحله طراحی بالاتر از حد و ظرفیت مورد نیاز در نظر گرفته می شوند.

در نتیجه مشخصات فنی و اجرای پروژه برای جهت فشار و بتربری بالاتر از حد نیاز در نظر گرفته می شوند که این باعث هدر رفتن مصالح ساختمانی و صرف  هزینهو زمان بیشتر است.

جهت اجرای تکنیک های بهینه سازی  ابتدا باید به مهم ترین علت یعنی، علت های سنگین شدن وزن ساختمان توجه نمود پس از شناسایی این دلایل و عوامل تاثیر گذار نمود جهت حذف یا به حداقل رساندن تاثیر آنها و وزن تمام شده ساختمان تلاش نمود .

بسیاری از پیمانکاران متقداند که با مصرف بیشتر مصالح ساختمانی می توان به سازه ای امن تر دست یافت در حالی که استفاده بیشتر از مصالح نمیتواند ایمنی ساختمان را افزایش دهد و حتی امکان دارد باعث غیر ایمن تر شدن سازه و ساختمان بشود. کاهش مصرف مصالح یا سبک سازی ساختمان نیز همیشه به معنی عدم ایمن نیست.

در اصطلاح طراحی بهینه به استفاده از جدیدترین روش ها و تکنیک های علمی سازه و زلزله، جهت دست یافتن به اقتصادی ترین و ایمن ترین طراحی ممکن برای ساخت سازه است، که وزن، هزینه و دیگر معیارهای انتخاب شده برای سازه را در یک شرایط بهینه در نظر میگیرد، در حالیکه الزامات مقاومت، استاندارد و…  راعایت شده است.

اهدف بهینه‌ سازی سازه

بهبود عملکرد سازه

مقصود از این عبارت بهبود عملکرد سازه (ساختمان)، در برابر زلزله است. با به کارگیری آنها می توان از خسارات احتمالی در آینده جلوگیری کرد

بهینه سازی ساختمان های بتنی

کاهش وزن سازه ( کاهش وزن میلگرد و بتن )

با بهینه کردن طراحی می توان ابعاد تیر و ستون را کوچکتر کرد که با کار کاهش میزان میلگرد و بتن مصرفی در سازه را به دنبال دارد و با توجه به کاهش وزن ، ساختمان در مقابل نیرو های وارده از طرف زلزله نیز مقاومت بیشتری خواهد داشت. و در آخر با توجه به افزایش قیمت میلگرد و بتن بهتر است که ساختمان اقتصادی طراحی و اجرا شود.

کاهش ابعاد سازه و افزایش فضای مفید ساختمان

هرچه ابعاد سازه بتنی کوچکتر باشد ،به فضای مفید قابل استفاده در ساختمان افزوده می شود که در معماری و کاربرد تاثیر گذار است.

هزینه قالب بندی

هنگام طراحی سازه ملاحظات هزینه قالب بندی نمی شود و طراح سازه هیچگاه آن را در محاسبات خود در نظر نمی گیرد ولی در ساختمان سازی باید در نظر داشت که از بین هزینه های سازه و قالب ها معمولا بزرگ ترین مولفه با اکثریت هزینه را حساب نمود در نتیجه از مهم ترین ملاحظات ساختمانی سازی بایستی انتخاب سیستمی باشد که کم ترین هزینه کل را داشته باشد که تمامی نیازمندی های بارها را اغنا می کند.

5-حداقل کردن هزینه تمام شده ساختمان سازی

با پایبنندی به موارد ذکر شده و سبک سازی سازه ساختمانی می توان هزینه های اجرا را کاهش داد.