به گزارش وب سایت خبری می متالز:

به گزارش می‌متالز، شیوع مجدد کرونا و همچنین جو منفی بازار چین نیز موجب شد بازار در سکوت بماند. در فیلیپین بیلت وارداتی ۵ تا ۱۰ دلار افت هفتگی داشته ۷۱۰ تا ۷۳۰ دلار هر تن سی اف آر ثبت شده است. همچنین بیلت هند ۶۸۰ دلار هر تن سی اف آر اندونزی بود.

از طرفی بازار چین که عامل اصلی تشخیص روند بازار جنوب شرق آسیاست به دلیل برنامه‌های کاهش تولید فولاد نیمه دوم سال در ابهام به سر می‌برد و خریداران محتاط‌تر شده اند.

source