برای آشنایی با تاریخچه ساخت پروفیل باید بدانید چند سال بعد از جنگ جهانی دوم با توجه به احساس نیاز به مقاطع توخالی در صنعت ساختمان و پیشرفت چشمگیر صنعت جوشکاری ، پروفیل ها پا به عرصه صنعت فولادی گذاشتند . این صنعت در ابتدا از کشور آلمان شروع شد و به سرعت جای خود را در صنعت به دست آورد و در ایران با توجه افزایش جمعیت و نیاز به ساخت خانه ها با استاندارد های جهانی به تدریج به دلیل کافی نبودن منابع ، چوب جای خود را به آهن و آلومینیوم داد.

انواع پروفیل