به گزارش وب سایت خبری می متالز:

به گزارش می‌متالز، بهمن آرمان، مدیر شعب استان اصفهان بانک رفاه کارگران روز یکشنبه (۱۷ مرداد ۱۴۰۰) در بازدید از شرکت فولاد امیر کبیر کاشان با ابراز خرسندی از تعامل ارزشمند دو مجموعه اظهار کرد: همراهی با مجموعه‌های بزرگ تولیدی، صنعتی و خدماتی کشور برای بانک رفاه کارگران یک ارزش محسوب می‌شود. از همین رو این بانک در زمینه توسعۀ تعاملات با شرکت‌های معتبری نظیر فولاد امیرکبیر کاشان و مشارکت موثر در طرح‌های توسعه این شرکت همراهی کرده به لحاظ حجم اعتبارات، گشایش‌های اعتبارات اسنادی و حجم ضمانتنامه‌ها و تسهیلات پرداختی، با این شرکت همکاری می‌کند.

همچنین در این نشست شهرام عالی‌وند، مدیرعامل شرکت فولاد امیرکبیر کاشان نیز گفت: همکاری با بانک‌ها فرصتی کلیدی در راستای توسعه بوده و نیز با قدردانی از مجموعۀ بانک رفاه کارگران و تعامل خوب این بانک با شرکت فولاد امیرکبیر کاشان، اظهار امیدواری کرد، با گسترش این تعاملات، بانک‌ها و صنایع بتوانند دست در دست یکدیگر شرایط دستیابی به اهداف را تسهیل کنند.

شایان ذکر است در این جلسه مدیران دو بنگاه اقتصادی کشور، ضمن مذاکره و بیان نقطه نظرات، راه‌های توسعه و تقویت روابط و همکاری‌های آتی را مشخص کردند.

source