بحران شیوع ویروس کرونا، به همان میزان که قربانیان زیادی را از میان انسان‌ها گرفته، به بازارهای جهانی هم رحم نکرده و در بسیاری از صنایع و حیطه‌ها، صدمات جبران‌ناپذیری به آن‌ها وارد کرده است.

یکی از این صنایع مادر، تولید فولاد و سایر صنایع وابسته به آن است؛ از قراضه تا فولاد خام، اغلب اشکال کاربردی و قابل استفاده این فلز گرانبها در چرخه معیوبی از تقاضا و عرضه قرار گرفته‌اند.

شاید این موضوع به کرات تشریح و مورد بررسی واقع شده و در عمل نیازی به شرح مجدد وضعیت بازار فولاد نباشد اما همچنان بررسی موردی و جزئی بازار کشورهای مختلف، خالی از لطف نیست. این بار قرار است به سراغ یکی از کشورهای نه‌چندان کوچک آمریکای جنوبی برویم؛ کلمبیا. صنایع تولید فولاد کلمبیا تنها قربانی بحران شیوع ویروس کرونا نیست اما بی‌شک یکی از سهمگین ضربات را در این اثنا دریافت کرده است.

کاربرد وسیع این فلز گرانبها در صنایع مختلف، باعث شده تا ماده‌ای استراتژیک و کلیدی در سیاست جهانی محسوب شود

فولاد خام کلمبیا؛ سومین تولیدکننده آمریکای جنوبی

پیش از پرداختن به آمار و ارقام موجود در مورد میزان تولید فولاد کلمبیا، باید خاطرنشان کرد این کشور سومین تولیدکننده بزرگ در آمریکای جنوبی است. هرچند کلمبیا در قیاس با برزیل با بیش از 35 هزار تن و آرژانتین با بیش از 5 هزار تن تولید فولاد، میزان بالایی از تولید را ندارد اما در عین حال نقش کلیدی در بازار آمریکای جنوبی دارد.

یکی از عللی که به سراغ این خبر از بازار فولاد کلمبیا رفتیم، همین جایگیری در میانه‌های لیست برترین تولیدکنندگان است. اخیراً و در سال جاری زمزمه‌هایی مبنی بر آسیب‌پذیری کشورهایی با تولید کمتر فولاد نسبت به غول‌ها وجود داشت اما کلمبیا نشان می‌دهد این ایده تا حد زیادی غلط است. البته پیش‌تر وضعیت را در آزوف‌استال اوکراین بررسی کردیم و متوجه شدیم به عنوان یک تولیدکننده در حجم متوسط نه‌تنها سقوط نکرده، بلکه رشد قابل توجهی هم از خود نشان داده است. پس با این وجود، صرف حجم تولید و قدرت بازار را نمی‌توان مبنایی برای تفکیک کشورهای آسیب‌دیده و آسیب‌ندیده در نظر گرفت.