آمار تولید فولاد کشور در سال 1399 توسط انجمن تولید فولاد کشور انتشار یافت. طبق اطلاعات انتشار یافته توسط این مرکز، تولید فولاد میانی کشور در سال 1399 به بالای 30.2 میلیون تن رسید این عدد رکورد جدیدی در تولید فولاد ایران به شمار می رود.

این عدد به نسبت سال پیش از آن افزایش 11 درصدی را به نمایش گذاشته است. در سال 1399 با وجود تحریم های ظالمانه غرب و همه گیری کرونا، بالغ بر 3 میلیون تون به تولید فولاد کشور اضافه شده است.

به گزارش پایگاه خبری.(اینجا نام سایت یا پایگاه مورد نظر بیاد) ، آمار و اطلاعات انتشار یافته به وسیله انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران برای سال 1399 حکایت از این مطلب دارد که بالاترین نرخ افزایش تولید در محصولات نوردی به ویژه میلگرد اتفاق افتاده است.

تولید میلگرد در کشور با افزایش 15 درصدی در سال 1399 حکایت از 1.2 میلیون تن افزایش تولید در مقایسه با سال 1398 دارد

تولید فولاد میانی در سال 1399

بر اساس آمار منتشره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، تولید فولاد میانی با افزایش 11 درصدی در مقایسه با سال 1398 به عدد 30 میلیون 252 هزارتن رسیده است. که در این بین، سهم بیلت و بلوم، 18 میلیون 805 هزار تن و اسلب نیز 11 میلیون 447 هزارتن از سهم تولید را به خود اختصاص داده است.

تولید بیلت و بلوم در سال 1399 در مقایسه با سال 1398، افزایش ۱۲ درصدی و تولید اسلب، افزایش ۱۰ درصدی را به ثبت رسانده اند.

تولید آهن اسفنجی در سال 1399

بر اساس آمار منتشره انجمن فولاد ایران، تولیدکنندگان آهن اسفنجی در سال 1399 تقریباً ۳۱.۲ میلیون تن از این محصول را تولید کردند که در مقایسه با سال 1398، حدود ۳.۳ میلیون تن به تولید آهن اسفنجی کشور افزوده شده است که این اضافه تولید از رشد 12 درصدی حکایت دارد.

علی‌رغم قطعی گاز در زمستان، افزایش تولید آهن اسفنجی بیش از افزایش تولید فولاد میانی بوده که نکته بسیار حایز اهمیتی در جهت شکل گیری توازن در زنجیره فولاد کشور محسوب می شود