سازه های بتنی در برابر عوامل جوی و شرایط گوناگون شیمیایی ممکن است دچار آسیب و تخریب شوند که این آسیب می تواند عملکرد سازه را تحت تأثیر خود قرار دهد. معمولاً یکی از دلایل مهم ایجاد آسیب در بتن که باعث کاهش طول عمر و دوام آن می شود، خوردگی فولاد در بتن است.

این موضوع هنگامی اهمیت زیادتری پیدا می کند که صحبت از یک سازه عظیم و مهم بتنی باشد. آسیب و کاهش طول عمر چنین سازه هایی خسارت های شدیدی در پی دارد.

به همین دلیل مهندسان همواره در تلاش هستند تا با جلوگیری از خوردگی فولاد در بتن، از این خسارات بزرگ، پیشگیری نمایند. هر چند اقداماتی که باید در جهات محافظت از فولاد در برابر خوردگی انجام شود نیز هزینه هایی به همراه دارد؛ اما این هزینه ها بسیار کم تر از خسارات ناشی از تخریب سازه بتنی است.

علت خوردگی فولاد در بتن

علت خوردگی فولاد در بتن

بدون شک اولین عامل خوردگی فولاد مدفون در بتن، وجود آب و اکسیژن است. اما این عامل هنگامی می تواند به فولاد آسیب برساند که لایه محافظتی آن عملکرد خوبی نداشته باشد. هنگامی که سازه با مصالح باکیفیت ساخته نشده باشد، رطوبت، اکسیژن و به طور کلی هر عامل آسیب زایی به راحتی به داخل بتن نفوذ کرده و خود را به فولاد می رساند. کافی است به طریقی دی اکسید کربن یا یون های کلرید در تماس با فولاد قرار بگیرند تا خوردگی فولاد در بتن آغاز شود.

خوردگی فولاد چگونه به بتن آسیب می رساند؟

اگر بخواهیم ساده و مختصر بیان کنیم باید بگوییم، هنگامی که خوردگی اتفاق می افتد، زنگار به وجود می آید. این زنگار که در واقع فولاد خورده شده است، باعث افزایش حجم فولاد و در نتیجه ایجاد تنش های کششی در سازه بتنی می شود. همین تنش ها در ساختمان بتن، ترک ایجاد می کند و باعث از هم پاشیدن و لایه لایه شدن آن می گردد.