ساخت و ساز، یکی از پرپیچ و خم ترین حوزه های فعالیتی افراد است زیرا استحکام و دوام یک ساختمان برای مراقبت از جان کسانی که در آن زندگی یا کار می کنند، یک نکته کلیدی به حساب می آید. از این رو مهندسی این حوزه همیشه در تلاش بوده اند تا روش هایی جدید و مطمئن برای مقاومت بخشیدن به بناها به کار بگیرند. یکی از این روش ها که به نظر جدید نیست اما کاربردی و مهم به حساب می آید استفاده از خاموت است. این سازه فولادی در واقع نوعی میلگرد به شمار می رود که به واسطه کاربردی که دارد، به استحکام اسکلت ساختمان کمک می کند.

به طور کلی میلگردهایی که در ساختمان به کار می روند دو نوع هستند، میلگرد طولی که در جهات طول تیرها جایگذاری می شود و میلگرد عرضی که در جهت عرض و عود بر میلگرد های طولی به کار می روند. این میلگرد های عرضی در واقع همان خاموت هستند. در ادامه با این ابزار مقاوم سازی و کاربرد و انواع آن بیشتر آش