نقش نبشی در سازه های فولادی بسیار اساسی و کلیدی است. برای راهنمای خرید نبشی بهتر است ابتدا با آن و اصطلاحات مربوطه آشنا شوید.

نبشی از دو سطح مقطع عمود بر یکدیگر تشکیل می شود و در می توان گفت در تمام پروژه های مختلف ساختمانی و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. انواع مختلفی از نبشی وجود دارند که هر یک در استفاده های خاصی کاربرد دارند.

 نحوه تولید نبشی ها با یکدیگر متفاوت است و توسط روش های مختلفی تولید می گردد. در این مقاله نکات مهم در رابطه با نبشی بیان شده است که راهنمای خرید نبشی برای شما است.

نبشی در دو نوع

  • مرکب
  • منفرد

در سازه های فولادی استفاده می شوند. نبشی دارای دو مشخصه اصلی ضخامت و اندازه بال ها است که برای تماییز نبشی ها از یکدیگر این دو مشخصه استفاده می شود.ورق سیاه

 نبشی به دو روش تولید می شود که عبارتند از:

  • روش فابریک
  • روش پرسی

 روش فابریک : در ابتدا شمش به درون کوره حرارتی می رود و پس از آن، از قفسه نورد عبور می کند. با عبور از این قفسه ها طول و مقطع آن ها کاهش یا افزایش پیدا می کند. در مرحله بعد و عبور از قفسه های نورد میانی و پایانی نبشی تولید می گردد.

در آخرین مرحله نبشی تولید شده را در اندازه های 6 و 12 متری برش می خورد . بطور خلاصه می توان گفت که در تولید نبشی به روش فابریک، محصول از ابتدا به صورت فابریک از خط تولید بیرون می آید.

 روش پرسی : ورق به طول 6 مترو عرض مناسب تولید می شود و توسط پرس کردن به آن شکل داده و به صورت نبشی در می آید. در این روش دستگاه رول فرمینگ محصول نهایی را از ورق برش خورده تولید می کند.

راهنمای خرید نبشی | بورس آهن

نکات مهم هنگام خرید نبشی

  • با توجه به تنوع بسیار زیاد نبشی شناخت نیاز و محصولات موجود در بازار
  • کیفیت نبشی، محصول ارسالی باید کاملا صاف و سطحی تمیز داشته باشد. هیچ گونه پوسته ای بر روی نبشی نباید وجود داشته باشد.

در راهنمای خرید نبشی توصیه برای مشتریان این است که با توجه نوع عملکردی که مورد نظر اقدام به انتخاب نبشی بکنند. انواع نبشی  به دو دسته

  • بال مساوی
  • بال نامساوی

تقسیم می شود که در نبشی بال مساوی دو ضلع نبشی که بر هم عمودند اندازه ای یکسان دارند و برعکس نبشی بال نامساوی دو ضلع نامساوی دارد و در جاهایی که نمی توان از نبشی بال مساوی استفاده کرد باید این نوع نبشی را انتخاب نمود.

به طور کلی نبشی ها را با حرف L نمایش می دهند و عددی که در جلوی L نوشته می شود بیانگر اندازه ضلع نبشی می باشد. به عنوان مثال نبشی L20 به معنای نبشی بال مساوی است که ضلع آن 20 میلی متر می باشد.

  • نوع تولید نبشی –  نبشی به صورت فابریک وپرسی تولید می شود

  • نوع نبشی – نبشی در دو نوع بال مساوی و نا مساوی تولید می شود