یکی از خبرهایی که اخیراً باعث خوش‌بینی بیشتر معامله‌گران و تولیدکنندگان فولاد در بازارهای جهانی شده است، تصمیمات دولت روسیه در خصوص صادرات فولاد در این کشور است.

شنیده‌ها و اطلاعات ارائه‌شده از سوی آژانس‌های خبری معتبر، نشان می‌دهند که از تاریخ 28 دسامبر، زمزمه‌هایی در خصوص وضع عوارض و تعرفه بر روی صادرات برخی از اشکال و صورت‌های فلز فولاد است.

روسیه در مورد التهابات آتی بازار نگران است

مطابق این شنیده‌ها، ممکن است صادرکنندگان روسی، برای صادرات شمش فولاد و همچنین میلگرد، ملزم به پرداخت تعرفه و عوارض بیشتری شوند. دولت روسیه معتقد است چنین تدابیری به منظور مقابله با افزایش شدید قیمت‌ میلگرد، بخاطر جرقه پایان بحران شیوع ویروس کرونا، الزامی است.

بانی اصلی طرح وضع عوارض بر صادرات فولاد کدام نهاد است؟

سازمان سرویس ضد انحصاری فدرال در روسیه، که از آن به اختصار تحت عنوان (FAS) یاد می‌شود، یکی از نهادهای مهم و تصمیم‌ساز در مورد چنین موضوعاتی است. (FAS)، چنین طرحی را برای افزایش عوارض و تعرفه صادرات فولاد پیشنهاد داده و جزئیات طرح را به اطلاع وزارت صنعت و تجارت روسیه رسانده است.

مطابق شنیده‌ها کلیات طرح از سوی این وزارتخانه مورد پذیرش واقع شده و نگرانی (FAS) در مورد شوک قیمت‌ها، منطقی تلقی شده است. وزارتخانه مربوطه نیز به طبع سازمان فوق، نگرانی خود در مورد مشکلات آتی بازار فولاد روسیه را ابراز داشته است.

بیلت یکی از مشتقات و اشکال فولاد است که در این طرح بر آن تمرکز شده است

میزان تعرفه‌ها و عوارض

هرچند جزئیات طرح به تصمیم نهایی دولت در این مورد، موکول شده است اما انتظار می‌رود تا پیشنهادات (FAS) در این مورد قبول و همچنین اجرایی شوند. مطابق پیشنهاد این سازمان، 13 درصد عوارض بیشتر بر صادرات بیلت فولاد (شمش) و همچنین 12 درصد عوارض بیشتر بر صادرات میلگرد تحمیل می‌شود.

باید دقت داشت که مطابق مندرجات همین طرح، سوای درصدهای اعلام شده، میزان عوارض و تعرفه در هر تن از بیلت فولاد نباید کمتر از 73 دلار و در هر تن از میلگرد، نباید کمتر از 78 دلار باشد.

این خبر و پیامدهای قابل درک

این رویکرد سازمان (FAS) برای بسیاری از صادرکنندگان روسی، یک خبر بد و با آثار منفی قلمداد می‌شود اما قطعاً معامله‌گران و تولیدکنندگان سایر کشورها، با رویکرد مثبتی به استقبال آن می‌روند.

از یک سو این خبر به جلب بیشتر اعتماد نسبت به حفظ روند صعودی قیمت فولاد کمک می‌کند و از سویی دیگر باعث می‌شود تا صادرکنندگان عظیم، متوجه یک پوینت و امتیاز منفی برای رقبای روس شوند. این یعنی هم بازار با اعتماد بیشتری به پیشروی خود ادامه می‌دهد، هم صادرکنندگان روس، با کاهش توان رقابتی مواجه خواهند شد.

از سویی دیگر باید در نظر داشت که شرکت‌ها و تولیدکنندگانی که روسیه را به عنوان یک بازار هدف، جزئی یا کلی، در نظر داشتند، باید این خبر را بسیار بد ناامیدکننده تلقی کنند. بدیهی است که با بستن عوارض و تعرفه بر روی صادرات، قیمت فولاد در بازار روسیه روندی نزولی به خود گرفته و این کاهش قیمت تا حد زیادی دائمی است.

پس مثل همیشه هر خبری می‌تواند لبه‌های مثبت و منفی خود را داشته باشد؛ این موقعیت و شرایط خوانندگان خبر است که ارزش و میزان اثرات را برای آن‌ها مشخص می‌کند.

اشتراک گذاری