بله . برای تولید پروفیل سبک و پروفیل های خاص با کارشناسان فروش پروفیل تماس بگیرید

بعد از نهایی شدن و انجام امور حسابداری ، بورس آهن نسبت به ارسال سفارش و در نهایت با تایید وزن نهایی تحویل داده خواهد شد

 

قبل از پرداخت فاکتور باید قیمت پروفیل تلفنی تایید