جی.پی.اچ ایسپات (G.P.H Ispat) به عنوان یکی از تولیدکنندگان موفق و توانمند حیطه فولاد، صادرات گسترده این فلز گرانبها به کشور چین را آغاز کرده است. مطابق ای