به گزارش وب سایت خبری می متالز:

به گزارش می‌متالز، عسگری مارانی، در خصوص طرح مباحثی که روز گذشته در صحن علنی مجلس پیرامون قیمت سیمان و فولاد از سوی نائب رییس و یکی از نمایندگان مطرح شد، گفت: سوال اصلی و ساده مردم از آقای نیکزاد به عنوان نایب رئیس مجلس این است که شما در چه جایگاهی به عنوان عضو مجلس و نماینده مردم می‌توانید از وزیر صمت بخواهید که فولاد و سیمان در قیمت‌های ثابت باقی بمانند؟

عسگری مارانی با غیر قانونی بودن تعیین نرخ‌های دستوری برای فولاد و سیمان اظهار داشت: در برهه‌ای که با وزار مذاکره کردید، قیمت جهانی فولاد ۴۵۰ تا ۵۰۰ دلار در هر تن بود درحالی که اکنون به ۷۰۰ دلار رسیده و قیمت جهانی تعیین کننده قیمت در داخل کشور است.

قیمت سیمان مورد پسند شما یعنی ۳۰۰ هزار تومان در هر تن معادل ۱۲ تا ۱۳ دلار، در کشور‌های حوزه خلیج فارس بیش از ۶۰ تا ۷۰ دلار است؛ لذا توافقات صورت گرفته میان آقای نیکزاد و وزیر صمت قانونی نیست، چون بازار باید تابع پارامتر‌هایی از قبیل قیمت تمام شده و مکانیزم عرضه و تقاضا باشد. به عبارت دیگر تبعیت از مکانیزم عرضه و تقاضا سبب خواهد شد آربیتراژ و قاچاق اتفاق نیافتد.
عسگری مارانی ادامه داد: وزیر مربوطه نباید به این گفته توجه می‌کرد و قول مساعد می‌داد، چون این قول خلاف منافع ۵۰ میلیون سهامداری است که در بازار سرمایه حضور دارند و در اول گزارش کمیسیون به صحن علنی مجلس نیز بدان اشاره و تاکید شده است.

source