به گزارش وب سایت خبری می متالز:

به گزارش می‌متالز، متن پیام به شرح زیر است:

۱۷ مرداد ماه، که به مناسبت شهادت خبرنگار «خبرگزاری جمهوری اسلامی» در مزار شریف به دست تروریست‌های متحجر به شایستگی به «روز خبرنگار» نامبردار گردیده است، موقعیتی است که همه ساله در یک روز خاص، نقش تاثیرگذار خبرنگاران به عنوان چشمان بیدار جامعه مورد تامل و بازاندیشی قرار گیرد و از کوشش‌های خالصانه ایشان در نشر آگاهی، بیداری و آموزش و تعلیم مدنی جامعه سپاس و تجلیل به عمل آید.

برگزاری مراسم نمادین سالانه، شاید نتواند از عهده امر قدردانی شایسته از عزیزان خبرنگار و اصحاب رسانه برآید، اما بایسته است که این روز را به فرصتی برای اندیشیدن متولیان و سیاستگذاران جامعه در باره دشواری ها، مخاطرات و موانع فعالیت رسانه‌ها و گردش آزاد اطلاعات و کنکاش در «پشتیبانی و مانع زدایی» از مسیر اطلاع رسانی، کسب و انتشار اخبار تبدیل نموده و حق مردم بر دانستن را که از رهگذر فعالیت آزاد خبرنگاران عزیزمان اقامه خواهد شد، تامین نمایند.

اینجانب فرصت را مغتنم شمرده و ضمن آرزوی تندرستی، «روز خبرنگار» را به عموم خبرنگاران، به ویژه روزنامه نگاران حوزه تولید و اقتصاد و خبرنگاران پرتلاش شهرستان‌های نیشابور، فیروزه و زبرخان که در یک سال گذشته، علی رغم تنگنا‌های ناشی از شیوع ویروس منحوس کرونا، چراغ اطلاع رسانی را افروخته داشته اند و با تلاشی شایسته، نه تنها یاور مدافعان سلامت مردم در اموزش همگانی و مهار بیماری بوده اند، بلکه حامی جهادگران عرصه تولید کشور بوده اند، تهنیت عرض نموده و امیدوارم با عطف توجه بیش از پیش رسانه‌ها به شعار سال و تولید محتوا همچون همیشه و همه جا، در عرصه «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها» نیز شاهد پویش‌های موثر و ایفای نقش بی بدیل رسانه‌ها برای کمک به خلق افتخارات تولیدی و اقتصادی برای میهن عزیز اسلامی مان باشیم.

source