تعریف و کاربرد ورق سیاه

ورق سیاه در اصطلاح به ورق هایی گفته می شود که از نظر کیفیت به اصطلاح از استاندارد ST33 شروع و به ST52 ختم می شود هرچه ورق ها از استاندارد ST37 پایین تر باشند نرم تر است به عبارتی دیگر هر چه عنصر کربن در ورق فولادی بیشتر باشد ورق سخت تر می شود مانند ورق استاندارد ST52.

ورق گرم در کارخانه مستقیما از شمش و گنداله آهن تولید می شود و می توان این قسمت اولین را اولین و اساسی ترین مرحله تولید ورق است.

بعضی از انواع ورق قابلیت کشش دارند و جهت بدنه کشتی و ماشین آلات سنگین قابل استفاده هستند که در اصطلاح به DD11 و DD12 و DD13 و همچنین STW22 و STW24 معروف است.

انواع دیگری از ورق که جهت تولید لوله های تخت فشار و مخازن نفتی و غیره  استفاده می شوند تحت استانداردهای SPHT4 و SPHT3 و SPHT2 و SPHT1 تولید می شود.

همچنین ورق با استاندارد A285 با گر