حال با وجود درک شرایط کلی آثار و نتایج این عدم توازن در بازار فولاد و مواد اولیه مرتبط با آن، نوبت به بررسی ملموس و عینی آمار و ارقام است. تابحال از نظر منطقی این دولت چین بوده که بازنده این قمار است و برای ادامه رونق صنعت تولید فولاد، مجبور به بهای گزافی خواهد شد اما اعداد و ارقام در این مورد چه می‌گویند؟

اعداد و ارقامی که باخت پکن در قمار فولادی را منجر می‌شوند

یک سقوط با ارزش میانگین 58 دلار برای هر تن زغال سنگ، باعث شده تا درآمد شرکت BHP از صادرات این ماده گرانبها در تولید فولاد، نسبت به سال قبل، با کاهشی 1.79 میلیارد دلاری مواجه شود.چین در تجارت جهانی، نقش محوری دارد اما در این مورد خاص، به نظر می‌رسد تصمیمات غلطی اتخاذ کرده است

این در حالی است که یک افزایش قیمت به ارزش تقریبی 13 دلار برای هر تن سنگ آهن، باعث شده تا درآمد شرکت BHP از صادرات سنگ آهن، در قیاس با سال مالی قبل، با افزایشی 3.46 میلیارد دلاری مواجه شود. حال با مقایسه این دو عدد به علت سود بردن دولت استرالیا، بیشتر پی خواهید برد.

قمار فولادی چین، باعث شده تا شرکت BHP با یک ضرر 1.79 میلیارد دلاری و یک سود 3.46 میلیارد دلاری مواجه شود؛ بدیهی است که مابه‌تفاوت این دو عدد که برابر با سود شرکت BHP در این قمار عظیم خواهد بود.

با یک حساب سرانگشتی متوجه خواهید شد که تفاضل این دو عدد برابر با 1.67 میلیارد دلار است! عددی که شاید به طور مستقیم به جیب دولت استرالیا وارد نشود اما، مالیات آن قطعاً وارد خزانه دولت این کشور خواهد شد. بنابراین شرکت BHP و به طبع آن، خزانه دولت استرالیا از این قمار فولادی پکن، نه‌تنها متضرر نمی‌شوند بلکه به سود بیشتری نیز دست پیدا خواهند کرد.

باید دید کشتی‌های حمل زغال سنگ چینی، مقصد جدیدی پیدا می‌کنند یا خیر

ابعاد استاندارد ورق

یک جمع‌بن