تاریخچه گالوانیزاسیون

گالوانیزاسیون قطعات و سازه های فلزی به منظور جلوگیری از خوردگی و مقاوت بیشتر در مقابل تأثیرات آب و هوایی انجام می‌شود. خوردگی عامل بخش عمده‌ای از شکست و تخریب آهن و فولاد از ابتدا بوده و جلوگیری از آن اهمیت خاصی دارد.

تاريخچه استفاده از گالوانيزه به سال 1724 باز ميگردد. زماني كه يك شيمي دان فرانسوي به نام Melouin در آكادمي رويال فرانسه يك روش پوشش روي مذاب بر روي آهن را توصيف نمود. گالوانیزه به روش غوطه وری گرم حدود ۱۵۰ سال است که مورد استفاده قرار می گیرد. امروزه بیشتر روی که در جهان تولید می‌شود جهت پوشش دهی مصرف می‌گردد.

تاریخچه گالوانیزه

گالوانیزه چیست ؟

فرآیندی است که با اعمال لایه نازکی از پوشش روی بر سطح قطعات آهنی و فولادی از خوردگی سطح فولاد جلوگیری میکند و آن را مقاوم می کند.

گالوانیزه گرم یکی از انواع روش گالوانیزاسیون است که با غوطه ور کردن قطعه فولادی در یک حمام مذاب روی بر سطح آن پوشش محافظ اعمال می کنند. این پوشش سطح فولاد را از خوردگی محافظت میکند که این فرآیند چندین مرحله دارد .

تکنیک گالوانیزه گرم از سه مرحله تشکیل می شود که عبارتند از:

آماده سازی سطحی

در این مراحله قطعات باید به صورتی باشد که در حین غوطه وری بتوان بطور معلق جابجا نمود.و این نکته را باید در نظر گرفت که هر گونه آلودگی اعم از گریس ، روغن و …. از قطعات پاک شود.

نحوه قرار گیری قطعات باید به صورتی باشد که تمامی سطوح قطعه در جریان محلول های شستشو قرار گیرد .

در این مرحله قطعات برای آماده سازی برای برداشتن زنگ و … در حمام اسيد كلريدريك غوطه ور شوند . ودر نهایت در حمام گرم كلريد امونياكي روي قرار گرفته و به ان اغشته مي شوند تا براي انجام واكنش با مذاب روي اماده شوند.

گالوانیزه گرم

بعد از مراحل آماده سازی و تایید آن توسط کارشناسان مربوطه قطعات فلزی به وان گالوانیزه گرم منتقل شده و در حمام روی مذاب با دمای 450 تا 460 درجه ی سانتی گراد غوطه ور میشود . مذاب روي با سطح فولادي واكنش داده و لايه اي از آلياژ روي – اهن را كه پيوند بسيار قوي با سطح فولاد برقرار كرده را تشكيل ميدهد.

بعد از اتمام این مرحله سازه در دمای محیط سرد میشود.

بازرسی کیفی

بعد از اینکه قطعات گالوانیزه شده تا دمای اتاق سرد می شود، روی جامد اضافی که با شره گیری اولیه جدا نشده و همچنان متصل به قطعه باقی مانده، به روش های مناسب مانند سوهانکاری دستی یا سنباده زنی برقی جدا می شود.

در این مرحله طبق استاندارد ASMTM A123 قطعات مورد بررسی قرار می گیرند . این گزارش شامل تصاویری از کیفیت ظاهری قطعات، فرم تکمیل شده ضخامت سنجی، گزارش تست چسبندگی پوشش و certificate نهایی قطعات گالوانیزه شده است.

گالوانیزه گرم چیست؟