بله قیمت اعلامی در سایت به طور روزانه ساعت 13 به روز رسانی میشود . همچنین میتوانید با شماره 09134433748 تماس بگیرید .