به عنوان مثال نبشی سایز 30*30*3 در محصولات ، اندازه بال ها 30 میلیمتر و ضخامت آن 3 میلی متر است .