قیمت های اعلام شده در سایت عموما برای رول ورق می باشد . برای ورق های برش خورده و شیت شده با توجه به هزینه برشکاری و …. به شما اعلام قیمت خواهد شد