تیرآهن های سایز 8 تا 16 ، H و … تولیدی کارخانجات مختلف موجود است.