انواع لوله مبلی با استفاده از مقاطعی بامقاومت بالا که و سبک تولید می شود.

لوله مبلی یا thin wall pipe به لوله هایی اطلاق می شود که از ورق روغنی و با نورد سرد تولید می گردد.

این نوع لوله به دلیل مقاومت بالا و سبکی در صنایع اتومبیل سازی، لوازم خانگی، کانتینر و … مورد استفاده قرار می گیرد.

انواع لوله مبلی توسط فرآیند نورد سرد تولید می شود.

جهت دریافت قیمت لوله مبلی به صفحات مربوطه مراجعه کنید .

نمایش بیشتر