انواع ناودانی می توان دسته از پروفیل صنعتی دانست که ظاهری یو شکل یا سی شکل دارد.

بطور کلی از یک جان در وسط و دوبال عمود برآن تشکیل می شود که زاویه این بالها با جان موجب تفاوت در نوع ناودانی است.

  • اگر بالهای ناودانی باهم موازی باشند ناودانی سی شکل پدید آمده که بر اساس استاندارد UPE
  • اگر بالهای ناودانی مخروطی شکل باشند ناودانی یوشکل بوده و براساس استاندارد UPN

انواع ناودانی براساس روش تولید

فرایند تولید ناودانی شباهت زیادی به نبشی دارد یعنی در دو دسته

  • ناودانی فابریک
  • ناودانی پرسی

تولید میشود. ناودانی پرسی از تغییرشکل ورق فولادی توسط دستگاههای پرس یا به اصطلاح رول فرمینگ است اما در ناودانی فابریک، بیلت ها که از جنس فولاد کربنی هستند از همان ابتدای کار به صورت ناودانی از خط تولید خارج می شود.

برای اطلاع از به روزترین قیمت ناودانی به صفحه این محصول مراجعه نمایید.

نمایش بیشتر