انواع نبشی از نظر نوع تولید به دو دسته

  • نبشی فابریک
  • نبشی پرسی

دسته بندی می شود. و همچنین از لحاظ جنس نیز می توان آنها را دسته بدی کرد  مانند

  • نبشی فولادی
  • نبشی استیل
  • نبشی آلومینیومی

نبشی پرسی توسط خم کردن ورق تولید می شود یعنی ماهیت اولیه این نبشی ها از ورق فولادی است.

درحالی که نبشی فابریک در حین پروسه تولید ، به شکل نبشی از خط تولید خارج می شود.

دسته دوم طبقه بندی نبشی‌ها، از لحاظ شکل ظاهری می باشد. این مقاطع فولادی به دو دسته

  • نبشی بال مساوی
  • نبشی بال نامساوی

دسته بندی می شود.

جهت دریافت لیست قیمت نبشی می توانید به صفحه مربوطه مراجعه کنید.

نمایش بیشتر