قیمت ورق سیاه پروفیل موکریان به صورت روزانه در این صفحه قرار می گیرد برای دریافت انواع قیمت ورق می توانید به صفحات مربوطه مراجعه کنید.

  • ورق سیاه پروفیل موکریان | بورس آهن