قیمت ورق گالوانیزه صنایع هفت الماس به صورت روزانه در این صفحه قرار می گیرد برای دریافت انواع قیمت ورق می توانید به صفحات مربوطه مراجعه کنید.