لوله تست شده “3 ضخامت 4 سپاهان

خلاصه وضعیت جزییات محصول

کاربرد اصلی لوله های پلی اتیلن آبرسانی برای انتقال آب در خارج از شهرها و یا در داخل شهرها برای انشعابات اصلی می باشد.

توضیحات

لوله آبرسانی

برای خرید لوله تست شده “3 ضخامت 4 سپاهان، لازم است به کاربری مورد نظر خود و طول لوله مورد نیاز، دقت کنید. آبرسانی در سطح شهر و یا در یک ساختمان، نیازمند استفاده از سیستم آبرسانی