خلاصه وضعیت جزییات محصول:

  • سایز : 18
  • استاندارد : A3
  • حالت : شاخه
  • محل بارگیری : کارخانه
  • واحد فروش : کیلوگرم