میلگرد 8 ساده A1 نورد گرم جهان

خلاصه وضعیت جزییات محصول:

میلگرد های ساده بیش تر کاربرد صنعتی داشته و بعضا درساخت خاموت و کارهای ساختمانی نیز مورد استفاده قرار می گیرند.

توضیحات

میلگرد ساده یا آرماتور فول