خلاصه وضعیت جزییات محصول:

تولید کننده: اسپیرال اصفهان
استاندارد : سبک
سایز : 6
حالت : 6 متری
محل بارگیری : کارخانه