خلاصه وضعیت جزییات محصول:

3 میلی متر
ساختمانی
6 متری
ST37