خلاصه وضعیت جزییات محصول

مقاطع باز از جمله پروفیلهایی است که دارای کاربرد فراوان درصنعت ساختمان می باشد.