پروفیل 2*40*40 فولاد هیربد

خلاصه وضعیت جزییات محصول:

2 میلی متر
6 متری

توضیحات

پروفیل صنعتی ، پروفیل هایی