پروفیل 2*40*40 نورد لوله یاران

خلاصه وضعیت جزییات محصول:

میلی متر
ساختمانی
6 متری

توضیحات

پروفیل صنعتی مقطعی فولادی است که نسبت