خلاصه وضعیت جزییات محصول:

تعاونی فولاد علویجه
2 میلی متر
6 متری