پروفیل 2*40*40 تهران شرق

خلاصه وضعیت جزییات محصول:

گروه صنعتی تهران شرق
2 میلی متر
سبک
6 متری

توضیحات

شرکت نورد لوله و پروفیل تهران‌شرق از سال 1380 در زمینه تولید انو