خلاصه وضعیت جزییات محصول:

2.5 میلی متر
ساختمانی
6 متری