خلاصه وضعیت جزییات محصول:

ضخامت: 2

سایز: 1000

استاندارد: ST22

حالت: رول

تولید کننده: ورق خودرو چهارمحال بختیاری