خلاصه وضعیت جزییات محصول:

از ورق گالوانیزه بیشتر در مواردی که ورق در معرض رطوبت قرار داشته باشد و امکان خوردگی و زنگ زدن ورق وجود داشته باشد استفاده میشود.مثلا در پوشش سقف های شیروانی,گلخانه ها و پوشش های بیرونی ساختمان ها .