خلاصه وضعیت جزییات محصول:

  • حالت رول
  • عرض 1000 میل
  • ضخامت 0.9
  • استاندارد ST37

این ورق ها در موارد زیر بیشترین استفاده را دارند

  • علائم راهنما
  • صنعت حمل و نقل
  • در ساخت مخازن انبار و بشکه
  • در خودرو سازی
  • و…..